تاریخ های مهم

” تاریخ های مهم اولین همایش ملی التهاب”

 

” تاریخ های مهم اولین همایش ملی التهاب”

رویداد زمان شروع تاریخ میلادی
 اولین فراخوان همایش  اواسط خرداد ماه June 2018
 دومین فراخوان همایش  نیمه مرداد ماه August 2018
 شروع ثبت نام و ارسال خلاصه مقالات   اول شهریور  الی 15 آبان August  23-November 6
 جلسه داوری کمیته علمی  دی ماه January 2019
 ارسال نتایج داوری خلاصه مقالات   اواخر دی ماه January 2019
 فراخوان نهایی جهت شرکت در همایش  بهمن ماه  February 2019
 زمان برگزاری کنگره  9-7   اسفند ماه  26-28  February 2019