کمیته های علمی و اجرایی همایش

رییس همایش : جناب آقای دکتر مصطفی معین

دبیر علمی همایش : سرکارخانم دکتر شهناز رفیعی تهرانی

دبیر اجرایی همایش : سرکارخانم دکتر مریم نوری زاده

 

 

 

   

اعضای کمیته علمی همایش :

آقایان دکتر شروین بدو، دکتر جمشید حاجتی، دکتر حسن حیدرنژاد،دکتر عبدالرحمن رستمیان، دکتر علی اکبر زینالو، دکتر محمدعلی صحراییان،دکتر وحید  ضیائی،  دکتر محمدرضا فضل الهی، دکتر علیرضا فیروز، دکتر مسعود موحدی، دکتر علی یعقوبی جویباری  و خانم ها دکتر زهرا پورپاک، دکتر مهرناز رسولی نژاد، دکتر طوبی غضنفری

اعضای کمیته اجرایی همایش : خانم ها زهرا آریج، دکتر بهناز اسماعیلی، فرشته اصلانی، دکتر نسترن ثابت کیش، مریم السادات حسینی، دکتر راحله شکوهی شورمستی، مینا مومنی نژاد، الناز واحدی، نسرین خبیر، دکتر بحرینی، آیلین مردان پور، مریم انوری و نازیلا بهمئی

همکاران خدماتی :

آقایان محمدرضا احمدپور و حامد واقفی