معرفی همایش

 

التهاب به عنوان بخش مهمی از پاسخ ایمنی بدن و یکی از عوامل قدرتمند و بسیار سازگار در جهت مقابله با عوامل عفونی و بیگانه و نیز ترمیم بافتهای آسیب دیده عمل می کند. علیرغم نقش حیاتی التهاب در محافظت از بدن، عملکرد نامتناسب و نابجای سازوکار واکنش های التهابی می تواند منجر به بروز انواع بیماری های مزمن با درگیری بافت ها و اندام های بدن مانند پوست ، مفاصل، چشم ، سیستم تنفسی، سیستم گوارشی، قلب و عروق، سیستم عصبی و گوش و حلق و بینی شود. بنابراین غلبه بر اینگونه واکنش های مخرب، یکی از چالش های اساسی در درمان بیماری های مزمن در علم پزشکی به شمار می رود و تحقیقات گسترده ای نیز در این خصوص به انجام رسیده و یا در حال اجراست. بنابراین هدف از برگزاری این همایش با رویکرد بین رشته ای و با محوریت تلفیق مطالعات علوم پایه و بالین به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون چالش های موجود درباره موضوع التهاب ایمونولوژیک و بروز بیماری های التهابی است. این همایش توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی با همکاری چندین انجمن و نهاد علمی و تحقیقاتی از 7 تا 9 اسفند 97 در مرکز همایش های مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود. کلیه مقالات اصیل و سیستماتیک ریویو اسال شده به این همایش در ویژه نامه مجله ایرانی آلرژی، آسم و ایمونولوژی (Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology) منتشر خواهند شد.

اهداف همایش:

  • ارتقا دانش ایمونولوژی در حوزه التهاب
  • ارتقا دانش متخصصین بالینی در تشخیص بیماری های التهابی
  • تشکیل کارگروه مشترک از اساتید پایه و بالینی
  • مباحث و محور های مورد نیاز برای بحث در سالهای آینده برگرفته از درون کنگره
  • تقویت ارتباط و تعامل علمی پژوهشگران بین رشته های مختلف پایه و بالینی