سمپوزیوم یک روزه پزشکان عمومی

1st National congress on inflammation

Immunology and inflammatory disorders

Bridging basic science and clinical medicine

 

دانلود فایل سمپوزیوم یک روزه پزشکان عمومی

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۹

سالن فرعی

تلاوت قرآن

سمپوزیوم یک روزه پزشکان عمومی

13-8:15

سخنرانی افتتاحیه و گزارش دبیر اجرایی

8:30-8:15

اعضای هیئت رئیسه :  دکتر مصطفی معین، دکتر فرزاد فاتحی، دکتر ملکان

سخنران

موضوع سخنرانی

عناوین سخنرانی

زمان

دکتر مصطفی معین

(فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

اهمیت پیشگیری، تشخیص و درمان آسم و آلرژی

التهاب و بیماریهای آسم و آلرژی

9-8:30

دکتر ناهید کیانمهر

(فوق تخصص روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران)

رویکرد بالینی به التهاب مفاصل

التهاب و بیماریهای روماتولوژی

9:30-9

دکتر کامران بلیغی

(درماتولوژیست، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران )

آکنه

التهاب و بیماریهای پوستی

9:45-9:30

دکتر مریم ایازی

(پزشک پژوهشگر مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی)

آنژیوادم ارثی

 

9:45-10

دکتر شیرین سیاح فر

(فوق تخصص عفونی اطفال، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

پروسه التهاب و تب در کودکان

التهاب و بیماریهای عفونی

10:30-10

استراحت و پذیرایی 11-10:30

دکتر فرزاد فاتحی

(نورولوژیست، دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

فلج شل حاد (گیلن باره) و تشخیص های افتراقی آن

التهاب و بیماریهای نورولوژیک

11:30-11

دکتر الهه ملکان

(فوق تخصص قلب و عروق کودکان و نوجوانان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران،)

میوکاردیت

التهاب و بیماریهای قلب و عروق

12-11:30

دکتر علی یعقوبی جویباری

(رادیوانکولوژیست، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

اهمیت پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام سرطان

التهاب و سرطان

12:30-12

پرسش و پاسخ-بحث و تبادل نظر

13-12:30

نماز و ناهار : 13:30-12:30