• 021-66917060 - 09903535219

وبینار روز دوم- دو شنبه 24 آذر

پرسش و پاسخ پنل دوم بخش دوم

پرسش و پاسخ پنل دوم بخش اول

ارائه خلاصه مقالات و سخنرانی های کوتاه از پنل دوم

سخنرانی دکتر فائزه سلحشور با موضوع استفاده از یافته های سی تی اسکن ریه در تشخیص 19-COVID

سخنرانی دکتر مصطفی صالحی وزیری با موضوع روش های تشخیص آزمایشگاهی در 19-COVID

سخنرانی دکتر علیرضا بیگلری با موضوع مدیریت تشخیص های آزمایشگاهی در بحران 19-COVID

ارائه خلاصه مقالات و سخنرانی های کوتاه از پنل اول

سخنرانی دکتر مهرناز اسدی با موضوع اتوژنز لنفوپنی در 19-COVID

سخنرانی دکتر حمیدرضا ابطحی با موضوع هموپرفیوژن و حذف سایتوکاینها در 19-COVID

سخنرانی دکتر مجتبی مجتهدزاده و خانم دکتر بیتا شهرامی با موضوع اهمیت فعال شدن ماکروفاژهای ریوی در 19-COVID

سخنرانی دکتر صالحی با موضوع ارزیابی فاکتورهای التهابی در مدیریت بالینی 19-COVID

سخنرانی دکتر علی مصطفایی با موضوع پاسخ های ایمنی ذاتی و التهابی در 19-COVID

سخنرانی دکتر طوبی غضنفری با موضوع بررسی ارتباط فاکتورهای ایمونولوژیک و التهابی با شدت بیماری در 19-COVID

معرفی پنل ها و سخنرانی دکتر مسعود موحدی

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر