• 021-66917060 - 09903535219

وبینار روز سوم-سه شنبه 25 آذر

سخنرانی دکتر مریم نوری زاده با موضوع نقص ایمنی اولیه و ابتلا به 19-COVID

قرائت قرآن و معرفی پنل رویداد در سومین روز همایش التهاب

سخنرانی دکتر سید محمود هاشمی با موضوع سلول درمانی در درمان 19-COVID

سخنرانی دکتر مریم عدالتی فرد با موضوع گزارشی از یک کارآزمایی بالینی: استروئید تراپی در درمان 19-COVID

سخنرانی دکتر مریم محلوجی راد با موضوع پاسخ های ایمنی سلولی در 19-COVID

سخنرانی دکتر علی هرندی با موضوع واکسیناسیون در 19-COVID

سخنرانی دکتر عبدالرحمن رستمیان با موضوع نقش کورتیکواستروئیدها در درمان 19-COVID

سخنرانی دکتر علیرضا رنجبر با موضوع پاسخ های ایمنی هومورال در 19-COVID

سخنرانی دکتر سیدرضا بنی هاشمی با موضوع بررسی ایمونولوژیک استراتژی های واکسن 19-COVID

پاسخ گویی دکتر علی هرندی به سوالات مطرح شده

سخنرانی دکتر رضا جعفری با موضوع تاثیر پالسمای بهبود یافتگان بر فاکتورهای سلولی و مولکولی دخیل در التهاب در بیماران COVID-19 شدید

سخنرانی دکتر حمید عمادی کوچک با موضوع جدیدترین روشهای درمانی 19-COVID

سخنرانی دکتر عبدالرحمن رستمیان با موضوع نقش کورتیکواستروئیدها در درمان 19-COVID

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر