• 021-66917060 - 09903535219

وبینار روز چهارم-چهارشنبه 26 آذر

سخنرانی دکتر محمدتقی بیگ محمدی با موضوع اهمیت استفاده از درمانهای حمایتی شامل اکسیژن درمانی، حمایت تهویه ای و اعمال سدیشن و بیدردی در 19-COVID

سخنرانی دکتر طوبی غضنفری با موضوع جایگاه مطالعات ایمونولوژیک در پیشگیری، تشخیص و درمان 19-COVID

سخنرانی دکتر البرز شرافتی با موضوع بررسی بروز میوکاردیت و تامپوناد قلبی در 19-COVID

سخنرانی دکتر سامرند فتاح قاضی با موضوع عوارض و پیامدهای ارگانی ناشی از 19-COVID

سخنرانی دکتر نریمان مصفا با موضوع مالحظات تغذیه ای در کاهش التهاب ناشی از ابتلا به 19-COVID

معرفی سخنرانان و پنل دوم روز چهارم همایش

ارائه خلاصه مقالات و سخنرانی های کوتاه از پنل اول روز چهارم

سخنرانی دکتر الهه ملکان راد با موضوع ACEI و ARB در بیماران قلبی مبتال به 19-COVID : مرورمقاالت جدید

سخنرانی دکتر کیهان صیادپور با موضوع 9-COVID و بیماری های مادرزادی قلبی در ایران

سخنرانی دکتر کاوه حسینی با موضوع افزایش انعقادپذیری در 19-COVID؛ ترومبوز شریانی (جنبه های درمانی)

قرائت قرآن و پخش کلیپ روز چهارم همایش ملی التهاب

معرفی پنل ها و سخنرانان روز چهارم رویداد

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر