اولین جلسه کمیته ى علمى همایش برگزار شد.

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

اولین جلسه کمیته علمی "اولین همایش ملی التهاب" با رویکرد ایمونولوژی و بیماری های التهابی با حضور اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد: آقایان دکتر مصطفی معین، دکتر جمشید حاجتی، دکتر مسعود موحدی، دکتر علی اکبر زینالو، دکتر حسن حیدرنژاد، دکتر علیرضا فیروز، دکتر محمدرضا فضل اللهی، و خانمها دکتر زهرا پورپاک، دکتر طوبی غضنفری، دکتر مهرناز رسولی نژاد و دکتر مریم نوری زاده در سالن استاد فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقاى دکتر معین، ضمن تشکر از حضور اساتید محترم توضیحى در مورد نقش سیستم ایمنی و التهاب در بروز بسیار از بیماریها و لزوم برگزارى چنین همایشی با رویکرد بین رشته ای با محوریت مطالعات علوم پایه و بیماریهای مرتبط اشاره کردند. پس از آن ضمن معرفی سرکار خانم دکتر شهناز رفیعی تهرانی به عنوان دبیر علمی همایش، کنگره های بین المللی با موضوع التهاب و نیز محورهای پیشنهادی این همایش و اساتید معرفی شده به عنوان مسئولین هر محور پرداخته شد.

سپس در خصوص تعیین عنوان نهایی همایش، تاریخ دقیق برگزاری، تعیین گروه های هدف،لزوم برگزاری همایش در سطح ملی، تعیین زمان های مهم (از جمله مهلت ارسال مقالات) و سایر موارد مربوط به این همایش بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد اولین همایش ملی التهاب 9 -7 اسفند سال 97 برگزار شود و دکتر شهناز رفیعی تهرانی نیز به عنوان دبیر علمی همایش فوق تعیین شدند.