اولین جلسه کمیته اجرایی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی روز دوشنبه 20 فروردین ماه سال جاری اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی دبیرخانه همایش ملی التهاب با حضور دکتر زهرا پورپاک، معاون مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، دکتر مریم نوری زاده دبیر اجرایی و دیگر اعضای کمیته اجرایی همایش فوق:فرشته اصلانی، زهرا آریج، الناز واحدی، مینا مومنی نژاد و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد..
در جلسه فوق در خصوص طراحی لوگو، پوستر، وبسایت و تبلیغات کنگره و نیز هماهنگی با مسئولین مربوطه برای رزرو محل برگزاری همایش، بحث و تبادل نظر و مقرر شد از این پس جلسات کمیته اجرایی تا زمان کنگره به صورت منظم، هفته ای یکبار، تشکیل شود.