• 021-66917060 - 09903535219

اولین جلسه کمیته اجرایی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی روز دوشنبه 20 فروردین ماه سال جاری اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی دبیرخانه همایش ملی التهاب با حضور دکتر زهرا پورپاک، معاون مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، دکتر مریم نوری زاده دبیر اجرایی و دیگر اعضای کمیته اجرایی همایش فوق:فرشته اصلانی، زهرا آریج، الناز واحدی، مینا مومنی نژاد و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد..
در جلسه فوق در خصوص طراحی لوگو، پوستر، وبسایت و تبلیغات کنگره و نیز هماهنگی با مسئولین مربوطه برای رزرو محل برگزاری همایش، بحث و تبادل نظر و مقرر شد از این پس جلسات کمیته اجرایی تا زمان کنگره به صورت منظم، هفته ای یکبار، تشکیل شود.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر