• 021-66917060 - 09903535219

سومین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد.

سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی روز چهارشنبه 2 خرداد سال جاری سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب (با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی) با حضور دکتر مصطفی معین، رئیس همایش، دکتر شهناز رفیعی تهرانی،  دبیر علمی همایش، دکتر زهرا پورپاک، دکتر حسن حیدرنژاد، دکتر  مسعود موحدی ، دکتر عبدالرحمان رستمیان، دکتر محمدرضا فضل الهی، دکتر مریم نوری زاده، دبیر اجرایی همایش و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه در مورد اهداف و محور های علمی کنگره بحث و تبادل نظر شد، سپس در خصوص میهمانان خارجی مدعو و نحوه حضور آنها پیشنهاداتی ارائه شد.

 در ادامه عناوین پنل ها مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید: آلرژی، روماتولوژی، آسم و بیماری های تنفسی، نورولوژی و سایکونوروایمونولوژی، آترواسکلروزیس

همچنین مقرر شد تا در جلسه بعد موضوعات، اعضای پانل ها و عناوین کارگاه ها مشخص شود.


google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر