• 021-66917060 - 09903535219

تشکیل جلسه کمیته علمی پانل پوست

جلسه کمیته علمی پانل پوست نخستین همایش ملی التهاب با حضور اعضای این پانل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی جلسه پانل پوست نخستین همایش التهاب روز چهارشنبه 14 شهریور سال جاری با حضور دکتر علیرضا فیروز، دکتر منصور نصیری کاشانی، دکتر مریم نوری زاده، دکتر طوبی غضنفری ، دکتر الهام بهرنگی، دکتر زهره جدلی، دکتر مریم دانش پژوه و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد

 در این جلسه اعضا در مورد نحوه مدیریت پنل در همایش بحث و تبادل نظر کرده  و پیشنهاد شد که در  ابتدی پانل سخنرانی جامعی در رابطه با ایمونولوژی پوست توسط یکی از اساتید صورت گیرد و سپس پانل به صورت گزارش موردی و معرفی بیمار آغاز شده و در مورد مکانیسم التهاب ایمونولوژیک و در نهایت نیز در مورد روشهای نوین تشخیص و درمان بیماری مورد نظر، بحث شود.

 از موضوعات پیشنهادی اعضا برای طرح در پانل می توان به درماتیت تماسی و نقش آن در طب کار و پسوزیاریس نام برد، همچنین برگزاری کارگاه جانبی پچ تست و روشهای نوین ملکولی تشخیصی در آلرژی نیز پیشنهاد شد و در پایان جلسه، چند شرکت به عنوان شرکتهای حامی همایش معرفی شدند.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر