• 021-66917060 - 09903535219

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پنل سرطان

اولین جلسه کمیته علمی پانل سرطان "نخستین همایش ملی التهاب" برگزار شد.

 اولین جلسه کمیته علمی پانل سرطان "نخستین همایش ملی التهاب"، روز چهارشنیه 18 اردیبشهت سال جاری  با حضور دکتر زهیر حسن صراف، دکتر جمشید حاجتی، دکتر  نادر صفریان، دکتر علی یعقوبی، دکتر مریم نوری زاده، دکتر طوبی غضنفری و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد پانل سرطان به صورت یک پانل دوساعته با عناوین : ایمونولوژی سرطان و التهاب، انواع روش های ایمونوتراپی سرطان و چشم انداز ایمونوتراپی سرطان در ایران برگزار شود، همچنین دو بیمار مبتلا به ملانوما و Non-small cell carcinoma با حضور استادان بالینی، ایمونولوژیست و یک پاتولوژیست، معرفی و در خصوص تشخیص و درمانهای نوین در آنها، بحث شود.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه برگزاری کارگاه "تشخیص های فلوسایتومتری در بدخیمی های هماتولوژیک" و ایراد سخنرانی 30 دقیقه ای در سمپوزیوم پزشکان عمومی با عنوان: "اهمیت پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام سرطان" را پیشنهاد کردند.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر