• 021-66917060 - 09903535219

برگزاری اولین جلسه پانل آسم و آلرژی

اولین جلسه پانل آسم و آلرژی "نخستین همایش ملی التهاب" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی اولین جلسه پنل آسم و آلرژی روز شنبه 21 مهر سال جاری در سالن دکتر فرهودی با حضور دکتر مصطفی معین، دکتر زهرا پورپاک، دکتر مسعود موحدی، دکتر محمدرضا فضل الهی، دکترعلیرضا مهدویانی، دکتر حسن حیدر نژاد دکتر مریم محلوجی، دکتر راهله شکوهی، دکتر مریم نوری زاده و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد پانل فوق به صورت یک پانل دوساعته با حضور استادان پایه و بالینی و با عناوین: ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمانهای نوین در آسم (با معرفی بیمار) و ایمونوپاتوژنز و تشخیص و درمانهای نوین در کهیر مزمن (با معرفی بیمار ) برگزار شود و در ادامه اعضای جلسه برگزاری کارگاه "روشهای نوین تشخیصی در بیماریهای آلرژیک" را در همایش و سخنرانی 30 دقیقه ای در سمپوزیوم پزشکان عمومی با عنوان: "اهمیت پیشگیری، تشخیص و درمان آسم و آلرژی" را پیشنهاد کردند و در پایان مقرر شد برای تعیین جزئیات بیشتر مباحث و معرفی سخنرانان جلسه آتی دو هفته بعد تشکیل شود.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر