• 021-66917060 - 09903535219

برگزاری اولین جلسه پانل روماتولوژی

اولین جلسه پانل روماتولوژی همایش ملی التهاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی اولین جلسه کمیته علمی پانل بیماری های روماتولوژی و بیماری های خود ایمنی روز یکشنبه 29 مهر سال جاری با حضور دکتر محمد مهدی امام، دکتر احمدرضا جمشیدی، دکتر وحید ضیایی، دکتر مهدی محمودی ، دکتر نیما پروانه ، دکتر محمد کرامتی پور ، دکتر شهناز رفیعی تهرانی، دکتر شفیعه موثقی، دکتر طوبی غضنفری، دکتر مریم نوری زاده و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا یک پانل روماتولوژی دو ساعته در همایش با عناوین ایمونوپاتوژنز لوپوس و چالش های تشخیصی و درمانی این بیماری و یک پانل دو ساعته بیماریهای خود التهابی با عناوین فیزیوپاتولوژی بیماری های خود التهابی و چالش های تشخیصی و درمانی برخی از بیماریهای خود النهابی با ارائه گزارش های موردی در نظر گرفته شود. همچنین اعضای هیئت رئیسه پانل ها نیز انتخاب شدند.

 در جلسه فوق موضوع سخنرانی سمپوزیوم پزشکان عمومی: نقش پزشکان عمومی و خانواده در مراحل اولیه تشخیص التهابی و ارجاع بیماران با مشکلات التهاب مفاصل، اسپوندلیت آنتروپاتی ها، بیماری AS، بیماری RA تعیین شد و برگزاری کارگاه رجیستری بیماران روماتیسمی و ارائه نرم افزار مربوطه نیز پیشنهاد شد.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر