شرایط ثبت نام در کارگاه ها

قابل توجه عزیزانی که تمایل دارند در کارگاههای اعلام شده بر روی وبسایت شرکت کنند:

  1. برای شرکت در کارگاههای اخلاق در نشر، رجیستری بیماران روماتیسمی و مقاله نویسی نیازی به پرداخت هزینه ثبت نام نمی باشد ولی در صورت استفاده از پذیرائی نهار بایستی ژتون غذا (به مبلغ 25 هزار تومان) تهیه شود. به این عزیزان فقط گواهی شرکت در کارگاه اعطا می شود. اعطای گواهی شرکت در همایش و امتیاز بازآموزی منوط به پرداخت هزینه ثبت نام همایش می باشد.
  2. برای شرکت در سایر کارگاهها، پرداخت هزینه ثبت نام همایش (69 هزار تومان برای کارشناس و کارشناسی ارشد و پزشکان عمومی و 102 هزار تومان برای متخصصان و دکترا) ضروری است.

با تشکر

دبیرخانه همایش