برگزاری کارگاه رجیستری بیماران روماتیسمی در حاشیه نخستین همایش ملی التهاب