بیانیه پایانی نخستین همایش ملی التهاب

در پایان برگزاری نخستین همایش ملی التهاب که با توفیق الهی توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم و آلرژی با همکاری چندین انجمن علمی پزشکی در تاریخ 9-7 /12/1397  در مرکز طبی کودکان برگزار گردید، بیانیه زیربه عنوان جمع بندی نهایی دیدگاه ها و مباحث مطرح شده مورد تاکید قرار گرفت :

  1. تاکید بر رویکرد علمی جامع نگرو جدید در آموزش و پژوهش پزشکی وتشخیص و در مان وپیشگیری، از جمله در موضوعاتی مانند ایمونوتراپی ، ژن درمانی و مهندسی ژنتیک، انواع مطالعات کوهورت طولانی مدت با استفاده از تکنیک های جدید مانند مطالعات گسترده ی ژنومی ، مطالعات سیستم بیولوژیمانند ژئومیکس ،پروتئومیکس و ترنس کریپتومیکس .
  2. تاکید بر رویکرد آموزشی جامعه نگر و مسئله محور در علوم و پژوهش های پزشکی با آموزش و جلب تشریک مساعی و مشارکت بیماران در امور تشخیص ، درمان و پیشگیری
  3. تاکید بر رویکرد بین رشته ای با تلفیق تلاش های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات درعلوم پایه وبالینی پزشکی

4-تاکید برگسترش پژوهش های علمی مشترک درباره علل  ایجاد التهاب و پیامد های آسیب زای ان بویژه در افزایش شیوع بیماری های مزمن غیرواگیر (NCD,S)مانند بیماری های قلب و عروق ،سرطان ها، آسم و آلرژی و بیماری های مزمن تنفسی ،دیابت،بیماری های التهابی با واسطه سیستم ایمنی و اختلال در سلامت روان.

5-تاکید بر انجام پژوهش های پایه و بالینی و اپیدمیولوژیک و اصلاح و تقویت برنامه های آموزشی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی  در زمینه ی نقش عوامل خطر زای ژنتیک و محیطی در بروز التهاب و پاندمی بیماری های مزمن

6-تاکید بر شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) و کنترل انها درجهت کاهش  بروز ، شیوع و بار  بیماری ها ی مزمن از طریق همکاری های بین بخشی

7- تاکید بر پیشگیری اولیه از بروز بیماری های مزمن و غیر واگیر با بررسی و مطالعه زمینه های ژنتیک و التهابی با کنترل عوامل خطر محیطی و اصلاح سبک زندگی از نظر رژیم غذایی سالم ،داشتن تحرک و فعالیت بدنی و اجتناب از رفتارهای پر خطر از جمله مصرف سیگار و الکل  

8-تاکید بر تداوم برگزاری منظم "همایش التهاب" با محوریت مباحث علمی و پژوهشی در رشته های پایه و بالینی  گوناگون در سطح ملی و بین المللی

9- تاکید بر انجام ارزیابی فرایند برگزاری همایش های ادواری و نتایج آن بر پایه ی شاخص های علمی و اجرائی برای حضور و بهره گیری بیشتر مخاطبان و کمک به ارتقای سلامت جامعه

10-تشکر و قدردانی از پشتیبانی معاونت های محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه ، مدیریت های محترم بیمارستان مرکز طبی و گروه آموزشی کودکان ، دبیران و اعضای محترم کمیته های علمی و اجرائی همایش ، سخنرانان و اعضای محترم میزگرد های علمی و کارگاه های تخصصی و شرکت های دارویی حمایت کننده از همایش