• 021-66917060 - 09903535219

بیانیه پایانی نخستین همایش ملی التهاب

در پایان برگزاری نخستین همایش ملی التهاب که با توفیق الهی توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم و آلرژی با همکاری چندین انجمن علمی پزشکی در تاریخ 9-7 /12/1397  در مرکز طبی کودکان برگزار گردید، بیانیه زیربه عنوان جمع بندی نهایی دیدگاه ها و مباحث مطرح شده مورد تاکید قرار گرفت :

  1. تاکید بر رویکرد علمی جامع نگرو جدید در آموزش و پژوهش پزشکی وتشخیص و در مان وپیشگیری، از جمله در موضوعاتی مانند ایمونوتراپی ، ژن درمانی و مهندسی ژنتیک، انواع مطالعات کوهورت طولانی مدت با استفاده از تکنیک های جدید مانند مطالعات گسترده ی ژنومی ، مطالعات سیستم بیولوژیمانند ژئومیکس ،پروتئومیکس و ترنس کریپتومیکس .
  2. تاکید بر رویکرد آموزشی جامعه نگر و مسئله محور در علوم و پژوهش های پزشکی با آموزش و جلب تشریک مساعی و مشارکت بیماران در امور تشخیص ، درمان و پیشگیری
  3. تاکید بر رویکرد بین رشته ای با تلفیق تلاش های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات درعلوم پایه وبالینی پزشکی

4-تاکید برگسترش پژوهش های علمی مشترک درباره علل  ایجاد التهاب و پیامد های آسیب زای ان بویژه در افزایش شیوع بیماری های مزمن غیرواگیر (NCD,S)مانند بیماری های قلب و عروق ،سرطان ها، آسم و آلرژی و بیماری های مزمن تنفسی ،دیابت،بیماری های التهابی با واسطه سیستم ایمنی و اختلال در سلامت روان.

5-تاکید بر انجام پژوهش های پایه و بالینی و اپیدمیولوژیک و اصلاح و تقویت برنامه های آموزشی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی  در زمینه ی نقش عوامل خطر زای ژنتیک و محیطی در بروز التهاب و پاندمی بیماری های مزمن

6-تاکید بر شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) و کنترل انها درجهت کاهش  بروز ، شیوع و بار  بیماری ها ی مزمن از طریق همکاری های بین بخشی

7- تاکید بر پیشگیری اولیه از بروز بیماری های مزمن و غیر واگیر با بررسی و مطالعه زمینه های ژنتیک و التهابی با کنترل عوامل خطر محیطی و اصلاح سبک زندگی از نظر رژیم غذایی سالم ،داشتن تحرک و فعالیت بدنی و اجتناب از رفتارهای پر خطر از جمله مصرف سیگار و الکل  

8-تاکید بر تداوم برگزاری منظم "همایش التهاب" با محوریت مباحث علمی و پژوهشی در رشته های پایه و بالینی  گوناگون در سطح ملی و بین المللی

9- تاکید بر انجام ارزیابی فرایند برگزاری همایش های ادواری و نتایج آن بر پایه ی شاخص های علمی و اجرائی برای حضور و بهره گیری بیشتر مخاطبان و کمک به ارتقای سلامت جامعه

10-تشکر و قدردانی از پشتیبانی معاونت های محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه ، مدیریت های محترم بیمارستان مرکز طبی و گروه آموزشی کودکان ، دبیران و اعضای محترم کمیته های علمی و اجرائی همایش ، سخنرانان و اعضای محترم میزگرد های علمی و کارگاه های تخصصی و شرکت های دارویی حمایت کننده از همایش

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر