کمبود سلنیوم با افزایش خطر مرگ و میر در بیماران مبتلا به کووید-19 ارتباط دارد.

                                           To find the full-text please click here.