• 021-66917060 - 09903535219

برگزاری کارگاه Graphpad Prism در حاشیه دومین همایش ملی التهاب

این کارگاه در مدت زمان برگزاری همایش از 23 تا 27 آذرماه 1399 از ساعت 9 الی 10.5 صبح برگزار می شود. هزینه شرکت در کارگاه 100 هزار تومان می باشد که برای دانشجویان با 70% تخفیف، 30 هزار تومان خواهد بود. لینک ورود به کارگاه پس از تایید ثبت نام و پرداخت هزینه، ارسال خواهد شد.
شماره حساب بانک ملت مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی (لطفا" هنگام پرداخت حتما کد شناسه قید شود):

2761900442
کد شناسه
252/63

شماره شبا: IR030120000000002761900442

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر