تاریخ های مهم

” تاریخ های مهم دومین همایش ملی التهاب”

 ” تاریخ های مهم دومین همایش ملی التهاب”

رویداد زمان شروع تاریخ میلادی
 شروع ثبت نام و ارسال خلاصه مقالات   ۱۵ تیر ماه  لغایت ۱۳۹۹ 5 July 2020
پایان مهلت ارسال خلاصه مقالات 31 شهریور 1399 21 September 2020
 زمان برگزاری کنگره  ۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹   15-17 December 2020