• 021-66917060 - 09903535219

تاریخ های مهم

” تاریخ های مهم دومین همایش ملی التهاب”

 ” تاریخ های مهم دومین همایش ملی التهاب”

رویداد زمان شروع تاریخ میلادی
 شروع ثبت نام و ارسال خلاصه مقالات   ۱۵ تیر ماه  لغایت ۱۳۹۹ 5 July 2020
پایان مهلت ارسال خلاصه مقالات 30 مهرماه 1399 21 September 2020
 زمان برگزاری کنگره  23 تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹   13-17 December 2020

 

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر