راهنمای ارسال خلاصه مقالات

ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پیشخوان شخصی برای هر متقاضی صورت می‎پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات بایستی به زبان انگلیسی ارسال شوند. خلاصه مقالات ارسالی می‌بایست برگرفته از مطالعات اصیل (Original article) ، گزارش موردی (Case report, Case series) و یا نظریه (Hypothesis) باشند. مقالات مروری (Review articles) مورد داوری قرار نگرفته و پذیرفته نمی شوند.

راهنمای ارسال خلاصه مقالات

جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت میپذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

خلاصه مقالات بایستی به زبان انگلیسی و بر اساس فرمت اعلام شده در دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات، تهیه و ارسال شوند. مقالاتی که به زبان فارسی ارسال می شوند مورد بررسی و پذیرش قرار نمی گیرند.

خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند.

خلاصه مقالات ارسالی می‌بایست برگرفته از مطالعات اصیل (Original article) ، گزارش موردی (Case report, Case series)  و یا نظریه (Hypothesis) باشند. خلاصه مقالات مروری (Review articles)  مورد داوری قرار نگرفته و پذیرفته نمی شوند. 

در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:

 • تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل(Full text)خودداری شود.
 • مقالات برگزیده بر اساس کیفیت خلاصه مقاله، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب میشوند.
 • هرگونه تصمیمگیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
 • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله میباشد.
 • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله میباشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام میشود. ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
 • خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آنها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند "نتیجه در حال بررسی میباشد" و ... اکیدا خودداری شود.
 • در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده میبایست به روش کار و یافتههای اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجهگیری طولانی خودداری شود.
 • در صورت بروز هرگونه سؤال و یا مشکل در ارسال مقالات، از طریق ایمیل کنگره nci.iaari@gmail.com  مکاتبه شود. به ایمیل شما ظرف 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
 • در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
 • عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختاربندی و تعداد کلمات مجاز
 • عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:

 1.  فایل چکیده مقاله به صورت Word 2003/2007/2010/2013 قابل پذیرش است
 2. چکیده ها بایستی فقط به زبان انگلیسی و با فونت Times New Roman سایز 12 نگارش شوند.
 3. فاصله سطرها یک سانتی متر (Single) باشد.
 4. چکیده مقالات باید شامل: عنوان مقاله، متن اصلی ساختارمند (با مقدمه، متد، نتایج و بحث) و واژه های کلیدی (سه تا پنج کلمه) باشد.
 5. حجم چکیده حداکثر 300 کلمه باشد.
 6. تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد (دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است). آدرس پست الکترونیکی نویسنده اول و نویسنده مسئول ضروری است. این اطلاعات علاوه بر ثبت در وبسایت همایش بایستی در فایل ارسالی مقاله به فرمت word نیز وارد شوند
 7.  متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
 8. عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
 9. نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود. وابستگی سازمانی نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.

دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات:

 1. ابتدا با وارد نمودن مشخصات فردی خود بر روی سایت ثبت نام کنید (لینک ثبت نام: https://nci.iaari.ir/2nd/Registration)
 2. سپس در پیشخوان کاربری خود وارد بخش ارسال و مدیریت خلاصه مقالات شوید.
 3. محور متناسب با مطالعه خود را انتخاب نمایید.
 4. علاوه بر تکمیل نمودن بخش های مختلف (عنوان، خلاصه مقاله، نام نویسندگان،...) اصل فایل خلاصه مقاله را نیز بارگذاری کنید و سپس با کلیک بر روی گزینه ثبت مراحل ارسال مقاله را تکمیل نمایید.
 5. تآیید دریافت خلاصه مقاله از طریق ایمیل و یا پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.
 6. خلاصه مقاله ارسالی تا زمان اتمام مهلت ارسال خلاصه مقالات قابل ویرایش می باشد.
 7. امکان ارسال بیش از یک خلاصه مقاله برای هر نویسنده وجود دارد.