هزینه ثبت نام

مقاطع تحصیلی

هزینه ثبت نام
   کارشناسی، کارشناسی ارشد، پزشکان عمومی              690000   ریال

   دکترا، متخصص، فوق تخصص

          1020000   ریال

                                 

                                                                                                                       شماره حساب : 27619004/42 (کد شناسه: 25263 مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی)   حساب بانک ملت دانشگاه علوم پزشکی تهران

                                                                                                        درج شناسه الزامی است.

                                                                                                        همراه داشتن فیش پرداختی در هنگام ثبت نام در محل همایش الزامی می باشد.