• 021-66917060 - 09903535219

محورها و موضوعات همایش

 • مکانیسم های التهابی و ایمونولوژیک در COVID-19
 • پاسخ های ایمنی ذاتی و اکتسابی در COVID-19
 • روشهای تشخیص آزمایشگاهی در COVID-19
 • اپیدمیولوژی ‌، بار پاندمی و مدیریت حفاظت افراد جامعه
 • عوامل خطر در ابتلا به COVID-19
 • فیزیوپاتولوژی التهاب ریوی در COVID-19
 • مشکلات قلبی-عروقی در COVID-19
 • تظاهرات التهابی COVID-19 در سیستم اعصاب
 • عوارض بیماری در سایر اندامها چشم ، پوست ، و ..
 • التهاب و ابتلا به COVID-19 در کودکان
 • التهاب و COVID-19 در افراد مبتلا به بیماریهای مزمن غیرواگیر (NCD)
 • درمانهای رایج و کاربرد پزشکی دقیق در بیماری COVID-19
 • واکسیناسیون در بیماری COVID-19
 • مراقبت های ویژه در التهاب شدید ناشی از بیماری COVID-19
google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر