فهرست کارگاه ها

دانلود فایل کارگاه ها

هزینه (تومان)

توضیح

ظرفیت پذیرش

گروه های هدف

محل برگزاری

مدرس

نام کارگاه

ساعت

روز و تاریخ

150000

تئوری-عملی

10 نفر

کلیه رشته ها

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی (IAARI)

دکترزهرا علیزاده

خانم مرضیه مزینانی

MACS

12-8

     دوشنبه

97/12/6  

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری

50  نفر

متخصصان روماتولوژی، نورولوژی،پوست، آلرژی و ایمونولوژی بالینی و  زنان

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکترطوبی غضنفری

روشهای نوین آزمایشهای تشخیص بیماریهای خودایمن و تفسیر آنها

16-14

   سه شنبه

97/12/7

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری-عملی

50 نفر

متخصصان پوست،  آلرژی و ایمونولوژی بالینی

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکتر منصور نصیری کاشانی، دکتر علیرضا فیروز، دکتر وحید قبادی دانا، دکتر علی خامسی پور، دکتر مهران حیدری، دکتر آذین آیت الهی، مهندس علی یعقوبی، خانم فریبا فروزان

 

Patch Test

16-14

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری

40 نفر

کلیه رشته ها

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی (IAARI)

دکتر محمد کرامتی پور

تفسیر NGS در تشخیص بیماریهای التهابی

18-16

رایگان

تئوری

50 نفر

کلیه رشته ها

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکتر احسان شمسی گوشکی

اخلاق در نشر و مصادیق پلجریسم

18-16

رایگان

تئوری

35 نفر

کلیه رشته ها

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکتر مهدی محمودی

رجیستری بیماران روماتیسمی

18-16

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری-عملی

همراه داشتن لپ تاپ برای شرکت کنندگان الزامی است.

30 نفر

کلیه رشته ها

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکتر نسرین پازوکی

دکتر جعفر سلیمیان

Endnote

18-16

چهارشنبه

97/12/8

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری

35 نفر

کلیه رشته ها

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی (IAARI)

دکترراهله شکوهی شورمستی

روشهای نوین تشخیص آلرژی

18-16

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری

35 نفر

کلیه رشته ها

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکتر مریم نوری زاده، دکتر شیوا ثقفی، دکتر بهناز اسماعیلی

فلوسیتومتری مقدماتی

18-16

رایگان

تئوری

50نفر

کلیه رشته ها

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

دکتر هومن گودرزی

مقاله نویسی و انتخاب مجله مناسب و نحوه چاپ در مجلات با IF بالا

18-16

شرکت در کارگاه منوط به ثبت نام در همایش می باشد.

تئوری

50 نفر

 متخصصان خون و انکولوژی ،  دکترای تخصصی هماتولوژی

مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

 دکتر سعید محمدی

دکتر محمود بزرگمهر

فلوسیتومتری در تشخیص بدخیمی های هماتولوژیک

16-14

پنجشنبه

97/12/9