• 021-66917060 - 09903535219

اعضای کمیته داوری

نام

تخصص

دانشگاه محل خدمت

دکتر بهناز اسماعیلی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نازیلا بهمئی

دانشجوی دکتری تخصصی آلرژی و ایمونولوژی

دانشگاه Near East (NEU) ، نیکوزیا ، قبرس شمالی

دکتر مهدی تقدسی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر نسترن ثابت کیش

پزشکی عمومی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا جعفری

دکتری تخصصی ایمنی شناسی  پزشکی

گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر راهله شکوهی شورمستی

دکتری  تخصصی زیست پزشکی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بیتا شهرامی

فوق تخصص فارماکوتراپی ای سی یو

گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر  زهرا صالحی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد جواد رسائی

دکتری  تخصصی بیوشیمی

استاد گروه بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر  زهرا علیزاده

دکتری  تخصصی زیست پزشکی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نازنین مجتبوی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مریم محلوجی راد

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر لیلا مرادی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نریمان مصفا

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مریم نوری زاده

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر